Välkommen till

                 Haley´s Golden

Marina Henrysson

mobil: 070-48 24 786

E-post: marina.henrysson@telia.com

 

 

Patrick Henrysson Mobil: 070-64 75 489